subscribe

දැවී වැනසෙන තෙක් ඉන්න එපා..!!!

දැවී වැනසෙන තෙක් ඉන්න එපා..!!!

පි හැමෝම නිවන් දකින්න කැමති යි. අපි විතරක් නෙවෙයි, බොහෝ දෙනෙක් කැමති යි. නිවන ගැන අහල නැති වුණත්, ලෝකයේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක් දුකෙන් නිදහස් වෙන්නට නම් කැමති වෙනවා. නමුත් ඒ අති විශාල පිරිස අතරින් හැමෝට ම දුක් දුරු කර ගන්න පුලුවනි ද.?

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විදියට වදාළා…

අප්පකා තේ මනුස්සේසු යේ ජනා පාරගාමිනෝ..
අථායං ඉතරා පජා තීරමේවානුධාවති..

“මේ මිනිසුන් අතරින් යම් කෙනෙක් නිවන් පරතෙරට යනවා නම් ඒ පිරිස ඉතා ම අල්ප යි. අනෙක් බොහෝ දෙනෙක් සංසාරය කියන මෙතෙර ම දුවනවා.”

මහාකාරුණිකයාණන් වහන්සේ ගේ මේ ප්‍රකාශය තුළ එක්තරා දහම් සංවේගයක් ගැබ්‍ වෙලා තිබෙනවා.

ඇත්තෙන් ම පරම පවිත්‍ර ධර්මය ලෝකයේ පැවතුනත්, දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කැමති මිනිසුන් සිටියත්, ඒ අය අතරින් නිවන් පරතෙරට යන්නේ ඉතා ම ඉතා ම සුලු පිරිසක් ම තමයි..එයට හේතුව මොකක් වෙන්න පුලුවන් ද..?

නිවන් දකින්න නම් නිවන් මගට බැස ගන්නට ඕනා. නිවන් මගට බැස ගන්නට නම්, යෝනිසෝ මනසිකාරයත්, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවත් කෙනෙක් තුළ ඇති වීම අවශ්‍යයි. යම් කෙනෙකුට තථාගතයන් වහන්සේ ගේ ධර්මය බාහිරින් අසන්නට ලැබුණත්, ඒ පිරිස අතරින් පවා ‘යෝනිසෝ මනසිකාරය‘ සහ ‘ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව’ තමන් තුළින් උපදවා ගන්නට දක්ෂ වෙන්නේ ඉතාමත් ම සුලු පිරිසක් පමණ යි. ඒ නිසයි සසරින් නිදහස් වෙලා නිවන් පරතෙරට අල්ප වූ ම පිරිසක් ගමන් කරන්නේ..

බොහෝ අයට ධර්මය ලැබුණයින් පසු, තමන්ට දැන් ‍යෝනිසෝ මනසිකාරය තිබෙනවා කියා හිතෙන්නට පුලුවනි. ඒ වගේ ම යම් යම් පුණ්‍ය කටයුතු කිරීම තුළින් දැන් තමන් ධම්මානුධම්ම පටිපන්න යි කියා සිතෙන්නටත් පුලුවනි.. නමුත් ඒ කරුණ තුළ ඇති සැබෑව තවදුරටත් විමසා බැලිය යුතු වෙනවා..

යම් භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙක් ධම්මානුධම්ම පටිපන්න යි කියා කියන්නට පුලුවන් වන්නේ කොපමණකින් ද කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ පෙන්වා දෙනු ලැබුවා.

“මහණෙනි, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ යෙදී සිටින භික්ෂුවට, ‘මේ භික්ෂුව ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ යෙදී සිටින කෙනෙක්’ කියා කියන්නට සුදුසු මෙවැනි අනුධර්මයක් (ධර්මයට එකග වූ ස්වභාවයක්) තිබෙනවා.

 • ඔහු කියනවා නම් කියන්නේ ධර්මය ම පමණයි, අධර්මය නොවෙයි.
 • ඔහු විතර්ක කරනවා නම් විතර්ක කරන්නේ ධර්ම විතර්ක ම පමණ යි. අධර්ම විතර්ක නොවෙයි.
 • ඒ දෙකම බැහැර කොට ඉන්නවා නම් (කථා කරන්නේ ත් විතර්ක කරන්නේ නැතිව ඉන්නවා නම්), ඔහු ඉතා හොඳ සිහි නුවණින් යුතු ව උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා.  

ඉන්පසු ඒ අර්ථය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විදියට උතුම් ගාථා ධර්මයන්ගෙනුත් වදාළා..

“ධම්‌මාරාමෝ ධම්‌මරතෝ, ධම්‌මං අනුවිචින්‌තයං;
ධම්‌මං අනුස්‌සරං භික්‌ඛු, සද්‌ධම්‌මා න පරිහායති…”

“ධර්මයෙහි වාසය කරන, ධර්මයට ඇලුනු, ධර්මය ම නැවත නැවත සිතන, ධර්මය ම සිහි කරන භික්ෂුව සද්ධර්මයෙන් පිරිහෙන්නේ නැහැ..”

“චරං වා යදි වා තිට්‌ඨං, නිසින්‌නෝ උද වා සයං;
අජ්‌ඣත්‌තං සමයං චිත්‌තං, සන්‌තිවේවාධිගච්‌ඡතී…”

“ඇවිදින විට හෝ සිටගෙන සිටින විට හෝ, හිඳගෙන සිටින විට හෝ එසේත් නැතිනම් වැතිර සිටින විට හෝ, තමන් ගේ අධ්‍යාත්මයේ සිත සංසිඳවන ඒ භික්ෂුව, නිවන් ශාන්තිය ම ලබා ගන්නවා..”  

බලන්න මෙතැන දී ධම්මානුධම්ම පටිපන්නයි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ ස්වභාවය. උන්වහන්සේ කථා කරනවා නම් ධර්මය පමණයි කථා කරන්නේ. සිතනවා නම් ධර්මය ම පමණයි සිතන්නේ. ඒ දෙක ම සිදු නො කරන විට සතිමත්ව නුවණින් යුතුව උපේක්ෂාවෙන් වැඩ ඉන්නවා.

මෙය පරිපූර්ණ වශයෙන් ම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සම්බන්ධයෙන් යෙදෙන දෙයක් කියා කෙනෙක් කියන්නට පුලුවනි. එහි යම් ඇත්තකුත් තිබෙනවා..

නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ ධම්මානුධම්ම පටිපන්න ගිහි ශ්‍රාවකයින් පවා මේ ප්‍රතිපදාවට ඉතා සමාන ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්ත වුණා. අනේ පිඩු සිටුතුමා වැනි ගිහි උපාසක අයව දුර දීම දකින අන්‍යාගමිකයින් පවා නිහඬ වෙන සිදු වීම් ධර්මය තුළ බොහෝ දැක්වෙනවා.

“අන්න භවත් ගෞතමයින් වහන්සේ ගේ සුදුවත් හදින ගිහිශ්‍රාවකයෙක් එනවා. ඒ උදවිය නිහඩ බවට කැමති යි. නිහඬ බවේ ගුණ කියනවා, ඒ නිසා අපිත් නිහඬ වෙමු….” ඒ විදියට කථා කරපු අනාග්‍යමික ශාස්තෘවරුන් පවා සිටියා.

ඒ අනුව ධම්මානුධම්ම පටිපන්න ගිහි කෙනෙක් වේවා, එදිනෙදා ජීවිතයේ රැකී රක්ෂා කටයුතු, දරු මුණුපුරන් ගේ කටයුතු, ස්වාමි භාර්යාවන් ගේ කටයුතු, ප්‍රමාණවත් සතුටු සාමීචි කටයුතු ආදිය හැරුණු විට, ඉතා නිහඬ සංවර සන්සුන් ජීවිත ගත කළ අය යි. ඒ අයත් ඉහත කටයුතුවල දී හැර අනෙක් සෑම විටෙක ම පාහේ ධර්මය යි කථා ක‍ළේ, ධර්මය යි විතර්ක කළේ, ඒ දෙක සිදු කළේ නැත්නම්, ඉතා නිහඬව සතිමත් ව නුවණ පිහිටුවාගෙන උපේක්ෂාවෙන් ගත කළා.

එයයි සැබෑ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව. එයයි සැබෑ ශ්‍රාවකත්වය. ඒ අය තමයි අප්‍රමාදය තුළ පිහිටා කටයුතු කිරීමෙන්, මේ සසරින් එතෙර වෙලා නිවන් පරතෙරට යන්නට වාසනාව ලබා ගත්තේ..

අතීතයේ එසේ වුවත් වර්තමානයේ නම් අවාසනාවන්ත ලෙස මුලු මහත් සමාජය ම වගේ නොයෙක් ක්‍රම ඔස්සේ ප්‍රමාදය විසින් ගිලගෙන තිබෙනවා. ධර්මය මුන නොගැසුනු අය කාමයන් තුළ ගිලී, ගොඩ ගත නො හැකි අයුරින් ම ප්‍රමාද වෙලා. ඒ ප්‍රමාදයට අන්තර්ජාලය, කම්පියුටර්, ටීවී, රේඩියෝ, දුරකථන, චිත්‍රපට ආදී ‘මාරෝපාංග’ ඉතා මැනවින්, සහය දක්වනවා.

ධර්මය මුණ ගැසුනු බොහෝ උදවියත්, තේරුම් ගත නොහැකි වෙනත් වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ ප්‍රමාද වෙලා.. සිත සංසිඳවන්නට කාලය වැය කිරීම පසෙක තබා, අන් අයට ධර්මය දෙන්නට කියා, එසේත් නැතිනම් නැති නම් පින් කර ගන්නට කියා, සමාජගත වී සිත් අවුස්සාගත් එක් පිරිසක් ඒ අයුරින් කම්මාරාමතාවයේ පැටලිලා..

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මය පහුරකට උපමා කොට දේශනා කළ බව අප අසා තිබෙනවා. කියවා ත් තිබෙනවා.

ඒ පහුර තිබෙන්නේ අතිශයින් බියකරු සසර සැඩ පහර තරණය කරමින් නිවන් පරතෙරට යන්නට යි. ඒ දහම් පහුර තම තමා විසින් තම තමා තුළ ගොඩ නගා ගත යුතු එකක්. නමුත් අන් අයට ධර්මය දෙමින් පමණක් කල් ගත කරන අය සිදු කරන්නේ, “ඔබ එතෙර වෙන්න, ඔබ එතෙර වෙන්න…” කියමින්, අන් අයට ම පහුර ලබා දීම යි. එසේ ලබා ගන්නා අයත්, “ඔබ එතෙර වන්න, ඔබ එතෙර වන්න…” කිය කියා තවත් අයට දෙනවා… දිගින් දිගට ම එය එසේ සිදු වද්දී, අතරින් පතර කෙනෙක් ‘තමන් එතෙර විය යුතු යි’ කියා කල්පනා කොට මහත් වීරිය වඩා සසරින් එතෙර වෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ ගේ සැබෑ ශ්‍රාවකයන් වූ, තථාගත වචනය ඉටු කරන්නා වූ ඒ පිරිස ඉතා ම අල්ප යි.

තව පිරිසක් ධර්මකථා කරනවා කියමින් ඇතැම් විට කෙළවරක් නොමැති ලෙස කතා බහේ පැටලී අතරමං වෙලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මකථාව පවා සිදු කළේ, සුදුසු කාලයේ දී, (කාලේන), කරුණු සහිතව (සාපදේසං), කෙළවරක් සහිත ව (පරියන්තවතිං), අර්ථ සහිතව (අත්ථ සංහිතං) ලයෙහි නිදන් කර ගන්නට සුදුසු (නිධානවතිං) අයුරිනුයි.. නමුත් සිත සංසිඳවාගැනීමට කාලය වැය නොකර, අන් අය හැදීමටත්, වංචක ධර්මය ක්‍රියාත්මක වී තමන් ගේ දහම් දැනුම ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්, දහම් කථාවේ යෙදෙමින් සිටීම යි බොහෝ විට දැකිය හැක්කේ.. එමගින් සිදු වන්නේ සිතේ විතර්ක බහුල වීම යි. සංසිඳීම නැති වීම යෑම යි. ඒ තුළිනුත් පිරිසක් ප්‍රමාද වෙලා..

ඒ වගේ ම තවත් ඉතා අවාසනාවන්ත පිරිසක් සිදු කරන්නේ ධර්මය ම අල්ලාගෙන, එක්කෝ අන් අය ගේ අඩුපාඩු අල්ලාගෙන, අන්‍යාගමිකයින් අතරවත් නැති අයුරින්, වාද විවාද කරමින් එකිනෙකාට චෝදනා කරමින් කාලය ගත කිරීම යි. අන්තර්ජාලයේ මේ වාද කරන පිරිස් දෙස බැලූ විට බෞද්ධ යැයි කියන ඒ අය මුහුණට මුහුණ හමුවූවා නම් එතැන කෙතරම් ඝෝෂාවක් ආරවුලක් ඇති වේවි ද කියා සිතා ගත හැකි යි.

ප්‍රමාදී උදවිය ගේ ඥාතියා වූ මාරයාට වසඟ වුන ඒ හැම දෙනෙක් ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් විදියට මෙතෙර ම දුවන අය ගේ ගොඩට යි වැටෙන්නේ..මේ නිසා අප්‍රමාදී ව නිවන් පරතෙර බලා යන උදවිය නම් දකින්නට පවා දුර්ලභ යි. ඉතාම ඉතා ම දුර්ලභ යි.

ඒ අයුරින් ප්‍රමාද වී නොයෙක් ක්‍රම ඔස්සේ සිත විසුරුවාගත් අය කෙසේ නම් චිත්ත සංසිඳීමක් ලබන්න ද..? සිතේ සංසිඳීම නොලබන කෙනා යෝනිසෝ මනසිකාරය කෙසේ නම් උපදවා ගන්න ද.? යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදවා නොගන්නා කෙනා, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට කෙසේ නම් එන්න ද..? ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට නොඑන කෙනා, කෙසේ නම් මේ පරම ගම්භීර දහම දකින්න ද..? ‍මේ සුගැඹුරු දහම නොදකින කෙනා, කෙසේ නම් ඒ සසර මහ සැඩ වතුර තරණය කරන්න ද..? සසර සැඩ වතුරු තරණය නො කරන කෙනා, කෙ‍සේ නම් නිවන් පරතෙරට යන්න ද..? නිවන් පරතෙර නොයන කෙනා, කෙසේ නම් මේ දුකින් මිදෙන්න ද.. ? එය සිදු වන දෙයක් නම් නොවෙයි..

මේ නිසා දයාබර යාලු‍වනේ, මතකයි ද අප ගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා, හිස ගිනි ගත් අයෙක් එගිනි නිවන්නට වෑයම් කරන්නා සේ, සක්කාය දිට්ඨිය ආදී කෙලෙස් ගිනි නිවන්නට වෑයම් කරන්න කියා. . නමුත් බොහෝ දෙනෙක් තමන් ගේ හිස ගිනි නොගත් සේ යි කටයුතු කරන්නේ. එය එසේ නොවෙයි.. ඔබේ හිස කෙලෙසුන් ගෙන් ගිනිගෙන යි තිබෙන්නේ. ඒ ගින්න දැන් දැන් ම නිවා ගන්නට කටයුතු කළ යුතු යි. පමා වුවහොත්, නිවා ගත නොහැකි මට්ටමට ම එය බලවත් ‍වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. එවිට සිදු වන්නේ පසුතැවිලි වෙමින් පිලිස්සී යන්නට ම පමණ යි.

ඒ නිසා ප්‍රමාද වන්නට එපා..! අරමුණකින් තොර ව ඔහේ ජීවත් වෙමින්, හිස් ලෙස කාලය ගතකරන්න එපා. නොයෙක් දේවලට පැටලී, මේ උතුම් අවස්ථාව අහිමි කර ගන්න එපා..!!! ධර්මයේ ඉලක්කය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ අපේක්ෂාව හඳුනා ගන්න. අප්‍රමාදී වන්න..

ඒ පිණිස ම සිහිය උපදීවා, වීරිය උපදීවා.. නුවණ උපදීවා.. එය එසේ ම වේවා..!!!

තෙරුවන් සරණයි..!!!

7 Comments

 1. bohoma pin !

 2. ඇත්තටම ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට ගන්නා උත්සාහයේ දී පසුබෑම් ඇතිවෙන අවස්ථා බොහෝ තිබෙනවා.එවැනි අවස්ථා වල දී සිත ධර්මයේ ම පිහිටුවා ගැනීමට සහ තව තවත් ධෛර්‍යමත් වීමට මෙවැනි ලිපි බොහො උපකාර වෙනවා.ඔබ සැමට බොහෝ පින්.වහ වහා සසර දුකින් අත මිදීමට වාසනාව උදා වේවා!තෙරුවන් සරණයි.

 3. sadu sadu…. vatina deval rasak igena gathimi.

 4. Sadu..!Sadu..!Sadu..! Your effort in spreading Dhamma through this website is commendable! May you all attend supreme Nibbana in this noble Gautama Buddha Sasana!

 5. Sadu….Sadu….

 6. පින්වත්නි;
  Dhamma Medicine හි පලවන ලිපි වල කතෘ සඳහන් කරනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. එවිට ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් කියවීමට පුළුවනි. ලොකු ස්වාමින් වහ්සේගේ හෝ අරියවංස ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුමැතිය සහිතව පලවන බවද සදහන් කිරීමට හැකිනම් ගොඩක් වටිනවා.
  මෙත් සිතින්;
  නමෝ බුද්ධාය…!

 7. සාදු…… සාදු…

  මෙම ලිපිය පලකිරිමට දයක වු සියලුම දෙනාට වහ වහා චතුරාර්ය සත්ය අවබෝද වෙවා……

  සාදු…… සාදු…

Read this also

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected under international copyright laws. Downloading any contents for personal use is allowed. Selling is totally prohibited. Uploading of protected audio contents at any other location on the web for the purpose of sharing or distribution & re-publishing of individual audio contents are not allowed by any means without the written consent of 'DhammaMedicine'.

Join with Us

Subscribe to our Google Group: