subscribe
Slider Image

මේ දුක සත්‍යයක් ම යි…(02)

මේ දුක සත්‍යයක් ම යි…(02)

ඉතින් පින්වත් මිතුරනේ අපි පහුගිය සතියේ මේ ලෝකේ කතා කරන්න අකමැතිම මාත්‍රුකා වලින් එකක් වන ‘දුක​’ නම් වූ ඒ බුදුන් වදාළ පරම සත්‍යය ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තනෙ. ඒ වගේම අපි දන්නවනේ මේ උතුම් ධර්මය ස්වාක්ඛාතයි කියලා. ඉතින් ඔබ අප සරණ ගිය ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුක ගැන ආශ්චර්‍යවත් විදියට කරුණු කාරනා පෙන්වා දෙමින්, කොටස් වශයෙන් සරලව පහදා දෙමින් පිනැති බුද්ධිමත් දෙව් මිනිසුන් ඒ අසිරිමත් අවබෝධය කරා ගෙන ගියා. ඉපදීම නම් වූ ‘දුක​’ – අපි හැමෝම මේ ලෝකෙට ආවා….. මිනිස්සු වෙලා. තිරිසන් සතෙක් වෙලා තිරිසන් ලෝකෙ නොගිහින්. ප්‍රේතයෙක් වෙලා ප්‍රේත ලෝකෙ නොගිහින්. නිරි සතෙක් වෙලා නිරයේ නොගිහින්. […]

Read more

බුදු ගුණ අනන්ත යි ෴ 23

451. සෝ භගවා ඉතිපි උපසන්තුපසන්තෝ:- සන්සිඳීමෙන් සන්සිඳීමට පත් වූ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උපසන්තුපසන්ත’ වන සේක. 452. සෝ භගවා ඉතිපි උපරතෝ:- සංස්කාරයන්ගෙන් වෙන් වූ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උපරත’ වන සේක. 453. සෝ භගවා ඉතිපි උපසන්තචිත්තෝ:- සන්සිඳීගිය සිතක් ඇති හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උපසන්තචිත්ත’ වන සේක. 454. සෝ භගවා ඉතිපි උප්පාදේතා:- නූපන් නිවන් මග උපදවන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උප්පාදේතා’ වන සේක. 455. සෝ භගවා ඉතිපි උපාදානක්ඛයාධිමුත්තෝ:- උපාදාන ක්ෂය වීම නම් වූ නිවනට පත් ව දුකින් නිදහස් වූ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උපාදානක්ඛයාධිමුත්ත’ වන සේක. 456. සෝ භගවා ඉතිපි උපාදානක්ඛයාරාමෝ:- උපාදාන ක්ෂය වීම නම් වූ නිවනේ වසන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් […]

Read more

බුදු ගුණ අනන්ත යි ෴ 22

බුදු ගුණ අනන්ත යි ෴ 22

433. සෝ භගවා ඉතිපි උක්කාධාරෝ:- අවිදු අඳුර දුරු කරන ප්‍රඥා ගිනි සිළුව දරනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උක්කාධාර’ වන සේක. 434. සෝ භගවා ඉතිපි උක්ඛිත්තපළිඝෝ:- අවිද්‍යාව නම් වූ දොර පොල්ල ඔසවා තැබූ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උක්ඛිත්තපළිඝ’ වන සේක. 435. සෝ භගවා ඉතිපි උග්ගතපෝ:- උග්‍ර තපස් ඇති හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උග්ගතප’ වන සේක. 436. සෝ භගවා ඉතිපි උග්ඝාතිනිග්ඝාතිවීතිවත්තෝ:- ඇලීම් ගැටීම් ඉක්මවා ගිය හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උග්ඝාති නිග්ඝාති වීතිවත්ත’ වන සේක. 437. සෝ භගවා ඉතිපි උච්ඡේදවාදී:- සියළු අකුසලයන් ගේ විනාශය පවසන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛උච්ඡේදවාදී’ වන සේක. 438. සෝ භගවා ඉතිපි උජු:- සෘජු ගුණ ඇති හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් […]

Read more

බලන් සබඳ ඒ මුණි තෙද අසිරිය..

අපි හැමෝම දන්නව අපේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ ගේ දයාබර මවු තුමිය වූ මහා මායා දේවිය අපේ බෝසත් කුමරු ඉපදී හරියටම දවස් හතක් ගතවූ පසු කළුරිය කලා. එතුමිය මරණින් මතු තව්තිසා දෙව්ලොව මාතෘ දෙව්පුත් ලෙස උපත ලැබුවා. මේ ධර්මතාවය හැම බෝසත් මවු කෙනෙකුටම සිදුවන දෙයක්. එයට හේතුව තමා මහා බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙකු පිළිසිඳ​ ගත් ඒ මවු කුසින් තව දරුවෙකු බිහි නොවීමයි (ඒ නිසයි සියළුම බෝසත්වරු අවසන් වරට මනු ලොව ඉපදීමට පෙර පස් මහ බැලුම් බලන අවස්ථාවේ දී තමන්වහන්සේ මෙලොවට ඉපදී දවස් හතක් ඇවෑමෙන් කළුරිය කරන, බෝසත් උපතෙන් පසු දවස් හතක් පමණ​ක් ආයුෂ ඇති මවක් තෝරාගන්නේ). ඉතින් අපේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ බුද්ධත්වය […]

Read more

මඟ ගැන අවබෝධය විශ්වාසයට හේතුවයි

මේ ධර්මතා පහ පුරුදු කරන කෙනාට සම්මා දිට්ඨිය ඇතිවෙනවා ද නැද්ද? ඇතිවෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකක් ද? චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධ ඤාණය , මේ කාරණා පහ පුරුදු කරන කෙනාට පංච උපාදානස්කන්ධයේ හට ගැනීමත් නැතිවීමත් පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතිවනවා. සම්මා දිට්ඨිය ඇතිවනවා. ඊළඟට සම්මා සමාධිය ඇතිකර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සම්මා සමාධියෙන් යුක්ත කෙනාට යථාභූත ඤාණය ඉපදෙනවා. අන්න එයා කළකිරෙනවා . ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි කථා කරමින් සිටියේ නිබ්බිදා සූත්‍රය පිළිබඳ ව. ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, ධර්මතා පහක් (අසුභ භාවනාව, ආහාරයේ පිළිකුළ පිළිබඳ භාවනාව, සියලු ලෝකයේ නො ඇල්ම පිළිබඳ සංඥාව, සියලු සංස්කාර පිළිබඳ අනිත්‍ය සංඥාව , මරණ සතිය) පුරුදු […]

Read more
Page 18 of 32« First...10...1617181920...30...Last »

Read this also

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected under international copyright laws. Downloading any contents for personal use is allowed. Selling is totally prohibited. Uploading of protected audio contents at any other location on the web for the purpose of sharing or distribution & re-publishing of individual audio contents are not allowed by any means without the written consent of 'DhammaMedicine'.

Join with Us

Subscribe to our Google Group: