subscribe
Slider Image

බුද්ධ ගුණ ගාථාවලී 05

බුද්ධ ගුණ ගාථාවලී 05

21 සියලු අමංගල කරුණු නැසූ සේක. මංගල හිරු රැස් විහිද වූ සේක. මංගල ආලෝකයෙන් ගැවසීගත් සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 22 ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේ බොහෝ දහම් දත් සේක. සිරි සදහම් අවබෝධ කළ සේක. දහම් ඇස උපදවන සේක. තුන් භවයට ම යහපත, මංගල්‍යය ඇති කරවන සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 23 ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන මහා වක්තෘන් වහන්සේ වන සේක. දහම් සක පවත්වන ප්‍රවක්තෘන් වහන්සේ වන සේක. සදහම් අරුත් මතුකර දක්වන නේතෘන් වහන්සේ වන සේක. තුන් ලොවට අමෘතය දන් දෙන අමෘතදායකයාණන් වහන්සේ වන සේක. මහා නුවණැති සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. […]

Read more

බුද්ධ ගුණ ගාථාවලී 04

16 මංගල අර්ථය සෙවූ සේක. අතිශයින් සොදුරු වූ ධර්මය ලබා ගත් සේක. මංගල මාර්ගය අවබෝධ කරවූ සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 17 ගිහිඅයට යහපත ඇති කරගැනීම ගැන අවබෝධ කොට දුන් සේක. සුවිසල් උතුම් මගුල් කරුණින් යුතු වන සේක. ගිහියන් හට ද යහපත පෙන්වා දෙන සේක. අප ගේ ස්වාමී වන සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 18 මහා මංගල සළකුණු වලින් අලංකාර වූ සේක. මහා මංගල කරුණු වලින් සුන්දර වූ සේක. මහා මංගල කරුණු වල මුදුන් මල්කඩ වන සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 19 මහා මංගල කරුණු ඇමිණු මල්දමක් වැනි ය. මංගල ආලෝකය […]

Read more

හරකා ගෙට ගැනීම සහ අම්මා ගාලේ බැඳීම…!

හරකා ගෙට ගැනීම සහ අම්මා ගාලේ බැඳීම…!

පින්වත් යාලුවේ, පුංචි නමුත් ගොඩක් වැදගත් කාරණා ටිකක් ලියල එවන්න ඕන කියල හිතුනා. මේ ලිපිය මුල ඉදන් අගට ම හොඳ අවදානයෙක් කියවන්න කියල මම බොහොම ගෞරවයෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි කාගෙත් ආදරණීය ශාස්තෘන් වහන්සේ වන භාග්‍යවත් බුදු රජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක දේශනා කළා, යම් කිසි කෙනෙක්, කරුණු නිවැරදිව තේරුම් ගන්නෙ නැතුව, තිබෙන සැබෑ ස්වභාවය මොකක් ද කියල දැන ගන්නෙ නැතු ව, අපැහැදිය යුතු තැනට පහදිනවා නම්, පැහැදිය යුතු තැනට අපහදිනවා නම් ඒ තැනැත්තා බොහෝ පවු රැස් කර ගන්නා බව. ඒ වගේ ම ඒ තැනැත්තා ගුණ සාරා දැමූ, ගුණ විනාශ වූ ජීවිතයක් ගත කරනවා කියල තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ. ඒ […]

Read more

රතනමාලී බන්ධන ගාථා

රතනමාලී  බන්ධන ගාථා

Photo credits සං සාර සාරෝඝ විනීත ණී සං සං ණීත සාතං සුචිසාර ධී සං සං ධීරකං සොණ්ණ තනූපලා සං සං ලාප දේසිං පණමේහි සා සං සසර සැඩ පහර නවතා නිවන් වැද පැතිර නැණැති දිරි මත් රන් පතක් ලෙද නිතර දිලෙන ‛තුම්සදහම් දෙසත ලද වැතිර වදිමි මගෙ සම්බුදු මහිමි සඳ සං සාභිගං කේවල මෝහ නා සං සං නාහකං මාර රණේ විසේ සං සං සේවිතං දාසිමුදාරහා සං සං හාර ධම්මං පණමේ සදා සං සැක තැන් දුරු කරන එළෙසින් මෝ නසන යුදදුම් ලෙසින් මර යුදයෙහි දිවි රකින ඇසුරින් සතුට දෙන කෙළෙසුන් ඇති නසන නමදිම් බැතින් සිරි සදහම් මිණි පහන සං දාසගං නාසිත පාප […]

Read more

බුද්ධ ගුණ ගාථාවලී 03

11 පරම මංගල කරුණ වූ නිර්වාණයට පැමිණි සේක. නිවන පිහිට කොට ඇති සේක. සැම දා ලොවට යහපත ඇති කරන සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 12 මංගල මාර්ගය වූ නිවන් මග සොයාගත් සේක. උත්තම මංගල භාවය වූ නිවනට පත් වූ සේක. ඒ පරම මංගල වූ නිවන පෙන්වා දෙන සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 13 මංගල මහිමහ දරා වැඩ සිටි සේක. මංගල භාවය ඇති කරවන සේක. තුන් ලොවට නායක වන සේක. සියලු තැන්හි ම යහපත ලබා දෙන සේක. ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. 14 මංගල කරුණු ද අමංගල කරුණු ද තේරුම් ගැනීමේ දක්ෂ වන […]

Read more
Page 30 of 32« First...1020...2829303132

Read this also

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected under international copyright laws. Downloading any contents for personal use is allowed. Selling is totally prohibited. Uploading of protected audio contents at any other location on the web for the purpose of sharing or distribution & re-publishing of individual audio contents are not allowed by any means without the written consent of 'DhammaMedicine'.

Join with Us

Subscribe to our Google Group: